قیمت چاپ کارت اسکرچ

محصولسایزتعدادچاپ عادیقیمت (تومان)چاپ فوریسفارش محصول
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورتیز84x4810008 روز کاری288,0002 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه سلفون مات84x4810006 روز کاری326,0002 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه سلفون براق84x4810006 روز کاری336,0002 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد90x60100010 روز کاری395,0003 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد سلفون مات90x605006 روز کاری310,0003 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد سلفون مات90x6010006 روز کاری387,0003 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد سلفون براق90x605006 روز کاری318,0003 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد سلفون براق90x6010006 روز کاری395,0003 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد سلفون مات مربع60x6010008 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد سلفون براق مربع60x6010008 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ لمینت براق مربع60x60100010 روز کاری495,0007 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ لمینت براق مات60x60100012 روز کاری834,0007 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ لمینت براق سایز کوچک84x48100012 روز کاری7 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ لمینت مات سایز کوچک84x48100012 روز کاری7 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ لمینت براق سایز بزرگ90x6010009 روز کاری562,0006 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ لمینت مات سایز بزرگ90x6010009 روز کاری979,0006 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 500 میکرون89x5750012 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 500 میکرون89x57100012 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 500 میکرون اقتصادی86.5x5750012 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 500 میکرون اقتصادی86.5x57100012 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 760 میکرون89x572507 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 760 میکرون89x575007 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 760 میکرون89x5710007 روز کاریسفارش
چاپ کارت اسکرچ پی وس سی 760 میکرون85.6x53.981003 روز کاریسفارش

قیمت چاپ کارت اسکرچ گلاسه 300 گرم دور صاف

کارت های گلاسه کارتهای اقتصادی هستند که نسبت به قیمت کیفیت قابل قبولی دارند و برای قرعه کشتی و تخفیف استفاده می شوند.
بعد از مشاهده تعرفه چاپ کارت اسکرچ سفارش خودتون رو ثبت کنید.
مقاومت:معمولی
وجه چاپ:دو رو چاپ
کیفیت چاپ:چاپ افست
قیمت چاپ کارت اسکرچ

قیمت چاپ کارت اسکرچ لمینت

کارت های لمینت مانند کارت های گلاسه هستند که هر دو وجه آن ها با لایه لمینت (مات/براق) پرس و در نتیجه باعث استحکام بیشتر کارت و ماندگاری بالای آن می شود.
کارت های لمینت در دو نوع روکش مات و براق در اندازه های کارت لمینت مربع 60*60 کارت لمینت سایز کوچک 85*48 و کارت لمینت سایز بزرگ 90*60  تولید می شوند.
بعد از مشاهده تعرفه قیمت چاپ کارت اسکرچ سفارش خودتون رو ثبت کنید.
مقاومت:عالی
وجه چاپ:دو رو چاپ
کیفیت چاپ:چاپ افست
قیمت چاپ کارت اسکرچ

قیمت چاپ کارت اسکرچ پی وی سی

کارت های پی وی سی کارت های با کیفیت بالا و استحکام بسیار عالی و نوع 760 میکرون آن دقیقامشابه کارت های بانکی هستند.اگر کارت با کیفیت با ماندگاری بالا نیاز دارید کارت های پی وی سی استحکام و کیفیت بالایی دارند و مدت بسیار بیشتری می توانند در اختیار مصرف کننده کارت بمانند.
بعد از مشاهده تعرفه قیمت چاپ کارت اسکرچ سفارش خودتون رو ثبت کنید.
مقاومت:بسیار عالی
وجه چاپ:دو رو چاپ
کیفیت چاپ:چاپ افست