چاپ کارت قرعه کشی جهت برگزاری کمپین های قرعه کشی طراحی و چاپ می شود.
قرعه کشی روشی برای فروش بیشتر،قدردانی از مشتریان و به طور کلی اهدای هدایایی است که به طور تصادفی از بین تمام شرکت کنندگان در قرعه کشی،تعدادی از خریداران محصول که کد متغییر قرعه کشی درون محصول را به سامانه پیامکی آن محصول کردند به عنوان برنده اعلام می شود.
چاپ کارت قرعه کشی زعفران

هرکارت قرعه کشی حاوی رمز متغییر و اختصاصی است که هر مشتری پس از خرید لایه ی امنیتی روی کارت (اسکرچ) را خراش داده و کد را به سامانه پیامکی شما ارسال می کند.

اسکرچ (scratch) از کد روی کارت محافظت می کند و این کد تا قبل از خراش توسط مشتری امن می ماند.

حتما قرعه کشی های تلوزیونی را تماشا کرده اید...

شرکت های زیادی برای افزایش فروش از چاپ کارت قرعه کشی به عنوان ابزاری برای یک تغییر اساسی در فروش و جهش فروش استفاده می کنند.

برای سفارش کلیک کنید.

چاپ کارت قرعه کشی